Αρχική σελίδα Αρχική   Χάρτης ιστοχώρου Χάρτης
Μερικά από τα έργα μας

Δημόσια έργα

Ως εργολήπτης Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένος στο Νομαρχιακό Μητρώο έχω αναλάβει την εκτέλεση μεγάλων τεχνικών έργων, έτσι είχα την τύχη να συμβάλλω με την γνώση και την εμπειρία μου στα μεγάλα έργα ανάπτυξης και υποδομής του νησιού μας καθώς και στα μικρότερα έργα της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιωτικά έργα

Σε συνεργασία με τα Τεχνικά Γραφεία της επιλογής του εκάστοτε πελάτη, αναλαμβάνουμε την ανέγερση οικοδομών, εποπτεύοντας όλα τα στάδια της κατασκευής με τα πιο αξιόπιστα συνεργεία επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων και σας παραδίδουμε το οίκημά σας «με το κλειδί στο χέρι».

Αρχική| Η Εταιρεία| Σκοπός| Έργα| Ακίνητα| Επικοινωνία|
Ματθαίος Δελατόλας ο Σκαλαδιανός Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία